IFK KRISTIANSTAD
I IFK Kristianstad är utmärkelserna fördelade enligt nedan:
(totalt har 104 personer fått en eller flera utmärkelser i IFK Kristianstad)

    Hedersmärke: 94 st
    Bronsplakett: 16 st
    Silverplakett: 15 st
    Förtjänstmedalj Brons: 0 st
    Liten Förtjänstmedalj Silver: 0 st
    Stor Förtjänstmedalj Silver: 9 st
    Förtjänstmedalj Guld: 7 st
    Hedersmedalj: 0 st

Följande 104 medlemmar har erhållit utmärkelser:

Gösta Anderson
Född:
1905
HedersmärkeÅr:1934
BronsplakettÅr:1944
SilverplakettÅr:1966
Stor Förtjänstmedalj SilverÅr:1959
B A Andersson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1934
Gottfrid Bengtsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1945
BronsplakettÅr:1944
Hilbert Bengtsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1959
H O Berggren
Född:
0
HedersmärkeÅr:1934
BronsplakettÅr:1944
Herta V Bergh-Andersson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1949
N Bergman
Född:
0
SilverplakettÅr:1929
Ragnar Bergström
Född:
0
HedersmärkeÅr:1949
Carl Borg
Född:
0
HedersmärkeÅr:1944
SilverplakettÅr:1929
Harry Braun
Född:
0
HedersmärkeÅr:1944
Sven Cederberg
Född:
1910
HedersmärkeÅr:1964
Sven Cederberg
Född:
1910
HedersmärkeÅr:1966
BronsplakettÅr:1966
Ernst Cedergren
Född:
0
HedersmärkeÅr:1949
Uno Dahl
Född:
1923
HedersmärkeÅr:1963
H Dahlbom
Född:
0
HedersmärkeÅr:1957
Gunnar Ekstrand
Född:
0
HedersmärkeÅr:1945
BronsplakettÅr:1944
Lennart Flinck
Född:
0
HedersmärkeÅr:1962
Karl Fridlund
Född:
0
HedersmärkeÅr:1953
Bert Fridman
Född:
0
HedersmärkeÅr:1976
John Grönroos
Född:
0
HedersmärkeÅr:1953
Eskil Gustafsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1949
Bengt Haglund
Född:
1920
HedersmärkeÅr:1954
Stor Förtjänstmedalj SilverÅr:1964
Mauritz Hallenberg
Född:
0
HedersmärkeÅr:1944
Gösta Henrikson
Född:
1907
HedersmärkeÅr:1944
Stor Förtjänstmedalj SilverÅr:1949
Förtjänstmedalj GuldÅr:1959
Folke Henriksson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1944
Lennart Hodder
Född:
1913
HedersmärkeÅr:1949
Stor Förtjänstmedalj SilverÅr:1964
Anders Holmgren
Född:
0
HedersmärkeÅr:1949
B Håkansson
Född:
0
BronsplakettÅr:1930
Evert Isacson
Född:
1914
HedersmärkeÅr:1946
BronsplakettÅr:1949
Alders Johansson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1944
John Johansson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1946
Ingvar Jönsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1949
A Gunnar Jönsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1944
Mauritz Kallenberg
Född:
0
BronsplakettÅr:1946
Lennart Karström
Född:
1931
HedersmärkeÅr:1981
Kjell Karström
Född:
1936
HedersmärkeÅr:1962
Förtjänstmedalj GuldÅr:1975
Gunnar Larsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1951
Tore Lindgren
Född:
1901
HedersmärkeÅr:1964
BronsplakettÅr:1966
Werner Ljunggren
Född:
1931
HedersmärkeÅr:1959
SilverplakettÅr:1966
Rigmor Lorentzen
Född:
0
HedersmärkeÅr:1975
Tage Lundin
Född:
0
HedersmärkeÅr:1949
Oscar Meyer
Född:
1891
HedersmärkeÅr:1944
SilverplakettÅr:1941
Stor Förtjänstmedalj SilverÅr:1949
Förtjänstmedalj GuldÅr:1959
Åke Moberg
Född:
0
HedersmärkeÅr:1953
A Mårtensson
Född:
0
SilverplakettÅr:1929
Britt Mårtensson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1957
Lars Erik Mårtensson
Född:
1925
HedersmärkeÅr:1967
SilverplakettÅr:1966
Christer Neering
Född:
1949
HedersmärkeÅr:1978
Karl Reik Nilsson
Född:
0
BronsplakettÅr:1946
Johnny Nilsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1976
Thomas Nilsson
Född:
1954
HedersmärkeÅr:1978
Olle Nilsson
Född:
1913
HedersmärkeÅr:1946
BronsplakettÅr:1949
Karl E Nilsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1944
Johnny Nilsson
Född:
1944
HedersmärkeÅr:1949
SilverplakettÅr:1975
Erik Nordström
Född:
0
HedersmärkeÅr:1953
Kerstin Nylander
Född:
0
HedersmärkeÅr:1964
Gustav Nylander
Född:
0
HedersmärkeÅr:1964
Sture Nylander
Född:
0
HedersmärkeÅr:1963
Josef Olsson
Född:
1921
Förtjänstmedalj GuldÅr:1984
Sten Olsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1976
Josef Olsson
Född:
1921
HedersmärkeÅr:1959
SilverplakettÅr:1966
Förtjänstmedalj GuldÅr:1975
Karl Palmblad
Född:
1897
HedersmärkeÅr:1945
Förtjänstmedalj GuldÅr:1949
O Palmstjärna
Född:
0
SilverplakettÅr:1922
Axel Persson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1945
BronsplakettÅr:1944
Allan Persson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1954
Ernst Persson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1945
BronsplakettÅr:1944
Ernst Persson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1942
Yngve Persson
Född:
1912
HedersmärkeÅr:1944
BronsplakettÅr:1949
Stor Förtjänstmedalj SilverÅr:1964
Torsten Persson
Född:
1923
HedersmärkeÅr:1959
SilverplakettÅr:1966
Knut Persson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1962
Folke R Persson
Född:
1923
HedersmärkeÅr:1962
SilverplakettÅr:1966
Margit Persson (Sjöholm)
Född:
1916
HedersmärkeÅr:1944
SilverplakettÅr:1966
Stor Förtjänstmedalj SilverÅr:1959
Förtjänstmedalj GuldÅr:1975
Carl-Erik Petrén
Född:
0
HedersmärkeÅr:1954
Ebbe Petrén
Född:
1918
HedersmärkeÅr:1949
Stor Förtjänstmedalj SilverÅr:1964
Gunnar Pettersson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1947
Morgan Pettersson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1976
Björn Pettersson
Född:
1946
HedersmärkeÅr:1978
Sven Pålsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1949
Göte Pålsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1945
Harry Pålsson
Född:
0
BronsplakettÅr:1944
Gustaf Pålsson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1945
Gunnar Rosén
Född:
0
HedersmärkeÅr:1959
Leif Rosenberg
Född:
0
HedersmärkeÅr:1964
Bertil Rundqvist
Född:
0
HedersmärkeÅr:1976
Conrad Rygler
Född:
0
HedersmärkeÅr:1964
Bertil Rönndahl
Född:
0
HedersmärkeÅr:1953
T Georg Sandberg
Född:
0
HedersmärkeÅr:1944
Evert Sjunnesson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1953
Åke Skoogh
Född:
0
HedersmärkeÅr:1954
Ivar Stenberg
Född:
0
HedersmärkeÅr:1959
Carl-Eric Stockenberg
Född:
0
HedersmärkeÅr:1953
Torsten Strand
Född:
0
HedersmärkeÅr:1944
John Svenssohn
Född:
0
HedersmärkeÅr:1946
Folke Svenssohn
Född:
0
HedersmärkeÅr:1946
Jan Åke Svensson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1967
Agne Svensson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1967
Per Svensson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1959
Arne Svensson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1949
Ingvar Svensson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1959
Gunnar Wendel
Född:
1901
HedersmärkeÅr:1944
Stor Förtjänstmedalj SilverÅr:1959
Nils Wiberg
Född:
0
SilverplakettÅr:1929
P-G Wiberg
Född:
0
SilverplakettÅr:1929
Karl Erik Widell
Född:
0
HedersmärkeÅr:1967
Sture Zaunders
Född:
1914
HedersmärkeÅr:1964
BronsplakettÅr:1966
Tore Åkesson
Född:
0
HedersmärkeÅr:1976