Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt


Nyheter
Påminnelse

Raportblankett och medlemsavgift ska enligt Centralorganisationens Stadgar vara Centralstyrelsen tillhanda senast den 30/4-22. .....

Läs Mer!
Ordförande har ordet
April 2022

Verksamhetsåret 2021 har lagts till handlingarna och IFK-rörelsens historia fortsätter. 215 IFK-föreningar och ca 80 000 medlemmar utför varje år stora idrottsprestationer. Under år 2021...
Läs Mer!
Kamrat-Nytt
Varje år ger Centralstyrelsen ut Kamrat-Nytt. Intressant läsning från hela IFK Sverige.

Läs Mer!Årets ungdomsstipendiat
Här hittar ni tilldelade IFK-ungdomsstipendiater.

Läs Mer!
Årets IFK-förening
Här hittar ni pristagare av "Årets IFK-förening".

Läs Mer!
Årets ungdomsledarstipendiat
Här hittar ni tilldelade IFK-ungdomsledarstipendiater.

Läs Mer!
Följ oss på Facebook!

Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.