Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt

April 2022
 
Verksamhetsåret 2021 har lagts till handlingarna och IFK-rörelsens historia fortsätter.

215 IFK-föreningar och ca 80 000 medlemmar utför varje år stora idrottsprestationer.

Under år 2021 har IFK-föreningarna fått fortsätta att arbeta med att Coronaanpassa både för träning, tävling och match.

Det har åter igen varit ett tufft år för föreningarna både ekonomiskt och
idrottsligt.

Alla våra föreningar har under året visat en kamratanda och en stor empati för att ta hand om alla barn och ungdomar.

Ungdomsstipendiat 2021 blev Mohammed Tutaev och Ahmed Tutaev, IFK Linköping Brottning, Adam Bjelke, IFK Österåker Konståkningsklubb,
Isak Hughes och Elin Joabsson, IFK Växjö Friidrott och Saga
Regina Provci, IFK Göteborg Friidrott.

Ungdomsledarstipendiat 2021 blev Philip Lind, IFK Kalmar.

Styrelsen hoppas på att IFK-föreningarna kan komma in med material som kan spridas via media, och vårt nya nyhetsbrev.

Styrelsen vill ännu en gång framhålla vikten av idrottsarbetet runt omkring i landet, ett arbete som blir svårare med den ekonomiska inställning som finns i dagens elitidrott och även motion.

Det blir allt svårare att få ledare och andra funktionärer att ställa upp i föreningsarbetet. De ideellt arbetande ledare och övriga funktionärer är den viktigaste delen av idrottsrörelsen utan Er fanns det inga Idrottsföreningar och inga utövare.

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Er IFK-föreningar i vårt land och dess medlemmar för goda insatser i stort och smått.

Alla ni har utfört ett värdefullt arbete som i hög grad bidragit till att IFK-namnet, stjärnan och vapenskölden möts med stor respekt i den Svenska
idrottsrörelsen.

Ta hand om varandra

Lidingö 2022 04 09

Eva Blomberg
Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.